Hrvatsko fizikalno društvo (HFD) osnovano je 19. prosinca 1990. godine, radi promicanja i razvijanja znanstvene, odgojne, obrazovne i kulturne djelatnosti na polju fizike. Do tad su hrvatski fizičari bili organizirani u okviru Društva matematičara i fizičara Hrvatske (osnovanog 1949.), a koje je izraslo iz Matematičko-fizičke sekcije Hrvatskoga prirodoslovnoga društva (osnovane 27. kolovoza 1945.).

Aktivnosti društva odvijaju se kroz znanstvenu, nastavnu i studentsku sekciju, sekciju za popularizaciju fizike i sekciju za industrijsku i primijenjenu fiziku. Društvo izdaje Matematičko-fizički list (u suradnji s Hrvatskim matematičkim društvom), popularni časopis za učenike, nastavnike i studente.

Do 2011. godine Društvo je izdavalo znanstvene časopise FIZIKA A i FIZIKA B. Časopis FIZIKA B je ugašen, a FIZIKA A je pridružena obitelji European Physical Journal časopisa.
Društvo izdaje znanstvene časopise FIZIKA A i FIZIKA B, te (u suradnji s Hrvatskim matematičkim društvom) popularni Matematičko fizički list za učenike, nastavnike i studente. Ostale aktivnosti HFD-a uključuju e-školu fizike, organizaciju i provedbu Ljetne škole mladih fizičara, natjecanja iz fizike (općinska, županijska i državno) za osnovne i srednje škole te pripremu nadarenih učenika za sudjelovanje na međunarodnim natjecanima (fizička Olimpijada i Turnir mladih fizičara).

HFD je član Europskog fizikalnog društva (European Physical Society, EPS) i Međunarodne udruge za fundamentalnu i primijenjenu fiziku (International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP).

Društvo ima 600 članova, od čega je oko 150 nastavnika fizike te oko 80 studenata fizike.